Iz odpadka v zeleno energijo

Nazaj

Odpadno jedilno olje je odpadek, ki lahko z nepravilnim ločevanjem onesnaži milijone litrov vode, a s pravilnim ločevanjem, primernim skladiščenjem in predelavo lahko postane obnovljiv vir energije- iz enega litra odpadnega jedilnega olja nastane 90 odstotkov biodizla ali bioplina, ekoloških goriv, ki ne onesnažujeta okolja (preostanek predstavlja glicerin, ki se uporablja v farmacevtski industriji).

Komunala d.o.o. Sevnica je skupaj s partnerji - Kostak d. d.,  Komunala Brežice d. o. o, Komunala Radeče d. o. o., Občina Sevnica in Društvo Univerza za tretje življenisko obdobje Sevnica - pristopilo k inovativnemu projektu VARUJ O(KO)LJE na področju varovanja in oskrbe okolja. 

Omenjeni projekt rešuje problematiko odpadnega jedilnega olja, ki ga vedno več prebivalk in prebivalcev pravilno ločujejo v gospodinjstvih, in sicer z zbiranjem v manjših zbirnih posodicah ter nato z odlaganjem v za to posebej postavljene in dobro označene ter vidne posode rumene barve, ki so postavljene na prostem, najpogosteje v bližini ekoloških otokov. Zbrano odpadno jedilno olje iz gospodinjstev se z delovnim vozilom odpelje v zbirni center za ravnanje z odpadki. Olje, pridobljeno s postopkom zbiranja v gospodinjstvih in javnih ustanovah, se dodatno procesira v filtrirni postaji za čišcenje odpadnega jedilnega olja. Tako pridoblieno olje je predvideno za pogon motornih vozil in delovnih strojev z dizelskimi motorji, ki so predelani za uporabo na čisto rastlinsko olje, kogeneratorjev, ter za druge tehnične namene.

DELUJOČ AGREGAT NA PREDELANO ODPADNO JEDILNO OLJE

V okviru projekta bo kupljen tudi agregat, ki bo deloval na predelano odpadno jedilno olje. Le-ta bo v primeru naravnih in drugih nesreč lahko nadomestil eno transformatorsko postajo za dovajanje električne energije za večje število hiš. V primeru naravnih in drugih nesreč (neurje, snegolom, žledolom …) namreč nemalokrat pride do popolnega zastoja virov električne energije (stacionarni in prenosni električni agregati) ter kemičnih virov toka (akumulatorji manjših zmogljivosti) in v takšnih primerih se bo uporabil agregat, delujoč na predelano odpadno jedilno olje. S tem bomo zagotavljali varnost in zanesljivost pri črpanju pitne vode iz globinskih vrtin ter prečrpavanja viškov vode iz ogroženih območij za prvenstveno varovanje življenja ljudi in živali. Za prevoz elektro agregata bo v sklopu projekta VARUJ O(KO)LJE dobavljeno ustrezno večnamensko/multifunkcijsko delovno vozilo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.