Komunala Sevnica z inovativnim projektom Varuj o(ko)lje na področju varovanja in oskrbe okolja

Nazaj

Komunala Sevnica z inovativnim projektom Varuj o(ko)lje na področju varovanja in oskrbe okolja

»Bistvo projekta je sistemsko zbiranje odpadnega jedilnega olja na območju znotraj Lokalne akcijske skupine Posavje, njegova predelava v nove produkte, ozaveščanje prebivalcev območja o pomenu pravilnega zbiranja in odlaganja odpadnega jedilnega olja. Z novimi aktivnostmi uvajamo novo znanje izboljšanja stanja okolja,« je poudaril Mitja Udovč, direktor Komunale Sevnica.

Projekt Varuj O(ko)lje je plod domačega znanja, saj inovativno varuje in oskrbuje okolje. Gre za koncept krožnega gospodarstva, ki vpeljuje nove ter prebojne rešitve na področju razvoja ukrepov, postopkov, tehnologij in sistemov za zbiranje in ponovno uporabo odpadnega jedilnega olja. V okviru projekta so namestili dodatne ulične zbirne posode za odpadno olje. Kupili so tudi večnamensko vozilo, ki bo med drugim prevažalo agregat za oskrbo prebivalcev in okolja v primeru naravnih nesreč. »V sklopu promocijskih aktivnosti pa smo projekt približali čim širšemu krogu ljudi ter ozaveščali prebivalstvo o pomembnosti akcije,« je še dodal Udovč. 

Poleg Komunale Sevnica so partnerji projekta še: Občina Sevnica, podjetje Kostak, Komunala Brežice, Komunala Radeče in Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Komunala Sevnica z inovativnim projektom Varuj o(ko)lje na področju varovanja in oskrbe okolja
Komunala Sevnica z inovativnim projektom Varuj o(ko)lje na področju varovanja in oskrbe okolja
Komunala Sevnica z inovativnim projektom Varuj o(ko)lje na področju varovanja in oskrbe okolja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.