Varujmo okolje z zbiranjem odpadnega jedilnega olja

Nazaj

Ste se kdaj vprašali, kaj lahko kot posameznica/posameznik storite za čisto in zdravo okolje? Ali veste, da odpadno jedilno olje ni samo odpadek, temveč je lahko odlična surovina, zato ni smotrno, da konča v okolju kot odpadek? Ste vedeli, da liter olja, ki konča v naravi, lahko onesnaži tudi do milijon litrov vode? Z zbiranjem in predelavo odpadnega jedilnega olja pomagamo ohranjati zdravo naravo ter prispevamo k čistemu okolju.

Projekt VARUJ O(KO)LJE rešuje problematiko odpadnega jedilnega olja, ki ga prebivalci nepravilno odlagajo v kanalizacijske cevi in greznice (po podatkih vsak prebivalec Slovenije letno proizvede kar 10,5 litrov odpadnega jedilnega olja). Tako se olje počasi nalaga na stene kanalizacijskih cevi in otežuje prehod ostalih odplak (povzroči zamaščenost cevi in kanalizacije ter s svojimi fizikalno-kemijskimi lastnosti ovira procese čiščenja), zato morajo komunalna podjetja kanalizacijske cevi pogosteje mehansko čistiti. Vse to se izraža tudi v večjih obratovalnih stroških čistilnih naprav in kanalizacijskih omrežij. Posebej škodljivo je tudi polivanje odpadnega olja po kompostih ali travnatih površinah. Sčasoma se olje spere (pronica) v podzemlje do podtalnice, ki je v Sloveniji vir pitne vode. Ko se podtalnica enkrat onesnaži, traja več sto let, da se njena kakovost obnovi in izboljša, vemo pa, da kakovost podtalnice pomembno vpliva na kakovost življenja.
 

RAZLIČNE AKTIVNOSTI ZA ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA

V letu 2019 je bil izveden pilotni projekt Z.O.J.O. (prvi tovrstni projekt v celotni Sloveniji), v okviru katerega so začela gospodinjstva na območju LAS Posavje zbirati in v postavljene ulične zbirne posode odlagati odpadno jedilno olje. V novih aktivnostih v okviru projekta VARUJ O(KO)LJE se bodo namestile dodatne ulične zbirne posode za odpadno olje, prebivalke in prebivalci Posavja pa bodo prejeli tudi male zbirne posodice. Predviden je tudi nakup multifunkcijskega vozila, ki bo med drugim prevažalo agregat, ki bo omogočal oskrbo prebivalcev in okolja v primeru naravnih in drugih nesreč. Z različnimi promocijskimi aktivnostmi (maskota, table, oglaševanje, novinarska konferenca) se bo ciljalo na različne ciljne skupine, s čimer se bodo aktivnosti in rezultati operacije približali čim širšemu krogu ljudi. Izobraževalne dejavnosti po celotnem Posavju bodo izvedene v različnih ustanovah (vrtci, osnovne šole, dom starejših), strokovna ekskurzija bo namenjena ranljivim skupinam (starejšim in invalidom), za katere bodo partnerji izvedli prikaz predelave odpadnega jedilnega olja s pomočjo že obstoječe filtrirne postaje. Izvedena bo tudi raziskava nadaljnje uporabnosti zbranega odpadnega jedilnega olja.

VARUJ O(KO)LJE je inovativen projekt na področju varovanja in oskrbe naravnega ter zdravega okolja. Z njim želijo partnerji, Občina Sevnica, Komunala d.o.o. Sevnica, Kostak d. d., Komunala Brežice d. o. o, Komunala Radeče d. o. o., in Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, skozi različne aktivnosti ozaveščati o pomenu pravilnega zbiranja ter odlaganja odpadnega jedilnega olja, prispevati k varovanju okolja in ohranjanju narave ter oskrbi okolja v primeru naravnih nesreč.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.