Ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja v vaši bližini

Odpadno jedilno olje je potrebno zbirati ločeno in shranjevati ter oddajati posebej.

Brežice

V zbiralne posode, ki se nahajajo pri OŠ Brežice, pri Mladinskem centru Brežice in pri ekološkem otoku v Slomškovi ulici, v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov v Brežicah ali pa jo oddajte na Zbirno reciklažnem centru Boršt. V sklopu projekta bodo zbiralne posode postavljene še na naslednjih lokacijah: pri OŠ Artiče, na Malem vrhu, pri OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, pri pošti na Bizeljskem, na Zgornjem Obrežu, v Brezini, pri OŠ Cerklje ob Krki, pri pokopališču Kapele, pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece ter na Dvorcah.

Krško

V zbiralnih posodah, ki sta postavljeni na ekoloških otokih na parkiriščih pri OŠ Jurija Dalmatina v Krškem in pri OŠ Leskovec pri Krškem, v mobilni zbiralnici v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov ali v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. V sklopu projekta se bodo zbiralne posode postavile še na naslednjih lokacijah: v Krškem na Cesti krških žrtev, na Cesti 4. julija, na Papirniški ter na Gubčevi ulici, v Brestanici na Šolski ulici, na Malem Mraševem, v Podbočju, na Raki ter na Titovi cesti na Senovem.

Sevnica

V zbiralne posode, ki bodo v sklopu projekta postavljene:  pri bazenu Sevnica, pri OŠ Sevnica, pri vhodu v športni park, pri blokih Pod Vrtačo, na lokaciji Dolenji Boštanj 55, pri OŠ Boštanj, pri trgovini Mercator na Blanci, pri OŠ Šentjanž ter pri igrišču v Loki pri Zidanem mostu. V času zbiranja nevarnih odpadkov v občini Sevnica ali pa v Zbirni center za odpadke v Sevnici. 

Radeče

V zbiralne posode, ki se bodo nahajale: v Radečah na Titovi ulici ter v Kolenovem  grabnu in v naselju Vrhovo.

Kostanjevica na Krki

V zbiralno posodo, ki je postavljena na ekološkem otoku pri OŠ Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki, v mobilni zbiralnici v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov ali v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.